Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

Dokumendid ja lisainfo

1. Lasteaiakoha taotlus

2. Kodukord

Loe siit - /dokumendid/kodukord

3. Põhimäärus

Loe siit - https://www.riigiteataja.ee/akt/427022018033

4. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Loe siit - https://www.riigiteataja.ee/akt/423112017001

5. Lasteaiatasu

Lasteaiatasu koosneb kahest osast:

  1. Kohatasu alates 01.01.2020 on 25,00 €.
  2. Toidupäevade tasu alates 01.10.2018 on 1,70 € päev, millest:
    • hommikusöök 0,30 €
    • lõunasöök 1,0 €
    • oode 0,40 €

6. Toimingupiirangute kohaldamata jätmine 

https://lingid.ee/k2wTT

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on  Ahja Lasteaia Illikuku direktoril tööülesandeid täites töösuhte reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata.  

Põlva   vallavanema 18.01.2021 käskkiri nr 13-1/4 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine“ . 

7. Sisehindamine 2017-2020

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.