Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

Lapsevanema ABC

Õpeta ja harjuta last juba kodus

 • iseseisvalt lusikaga sööma,
 • iseseisvalt riietuma,
 • iseseisvalt käsi ja nägu pesema ning kuivatama,
 • potil käima,
 • enda järelt mänguasju koristama ja õigesse kohta paigutama,
 • käekõrval jalutamist (käruta),
 • jälgi, et lapse elukorraldus oleks regulaarne ja kindla rütmiga,
 • hoolitse selle eest, et lapse lõunauinak kodus toimuks iga päev samal ajal kella 12.30-15,
 • hoolitse selle eest, et 1,5 aastane laps magaks kodus päeval ühe korra.

Tutvu enne ise lasteaiaga

 • Info saamiseks pöördu esmalt direktori poole.
 • Seejärel tutvu rühma meeskonnaga.
 • Tutvu aegsasti rühma päevakava ja tegevustega.
 • Harjutamine olgu järjepidev.
 • Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes, rääkige kui tore seal on ja mida seal tehakse.
 • Varuge aega lapse harjutamiseks kollektiivi ja lasteaia päevakavaga.
 • Laske lapsel iseseisvalt tegutseda ilma täiskasvanu pideva juhendamiseta (käte pesemine, tassist joomine, söömine, potil käimine, üksi voodis uinumine).
 • Võimalda lapsel palju suhelda ja mängida eakaaslastega.
 • Harjuta last üldtunnustatud käitumisega.
 • Külastage perearsti, veendumaks, et laps on terve.

Varu aega ja kannatlikkust

 • Planeeri lasteaiaga harjutamise aeg nii, et ei peaks ise tööle kiirustama.
 • Arvesta sellega, et esimesel päeval vajab laps sind enda kõrval.
 • Lapse esimesed päevad rühmas olgu lühikesed, vähehaaval pikeneb päev ja vanemate eemaloleku aeg.
 • Alusta lapse harjutamist söögivaheaegadel mõne tunni kaupa.
 • Jäta laps lasteaias sööma ja magama alles siis, kui rühma personal leiab, et laps on täielikult kohanenud päeva esimese poolega.
 • Tasub arvestada, kui lapse lasteaiaga harjutamise perioodil tekib pikemaid pause, siis uuesti lasteaeda tulles algab ka lapse jaoks kõik otsast peale.
 • Teavita rühma personali kõikidest sinu last puudutavatest vajadustest, see aitab ära hoida võimalikke möödarääkimisi ja arusaamatusi.

Soovitusi lasteaialapse vanemale

 • Olge endas kindel, et lasteaed on teie lapsele sel hetkel parim paik.
 • Rääkige lapsele lasteaiast võimalikult positiivselt, uutest mängukaaslastest, toredatest mängudest ja tegevustest lasteaias.
 • Rääkige lapsele, mis teda seal ees ootab. Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last.
 • Selgitage, et alati ei saa kõike, mida ta soovib, esimesel nõudmisel täita. Rühmas on palju lapsi ja vahel tuleb oodata ja olla kannatlik.
 • Kohanemisperioodil toetage last emotsionaalselt. Kuna olete nüüd lapsega märksa vähem koos, siis püüdke ühistel hetkedel rohkem suhelda, kuulata, kallistada. Laske lapsel olla teie läheduses.
 • Kui lapsest lahkumine osutub raskeks, on heaks soovituseks ilmutada enesekindlust, olla optimistlik.
 • Lahkudes öelge lapsele heatahtlikult, kuid kindlal toonil, et teil on nüüd aeg minna. Kallistage oma last oma tavalisel moel ja lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud.
 • Ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öelge näiteks, et teil tuleb täna kindlasti tore päev.
 • Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.
 • Hea on, kui lapse päevad lasteaias ei kujune pikaks. Liiga pikk päev muudab lapse nutuseks ja närviliseks, kergesti haigustele vastuvõtlikuks.

Kohanemine ja tervis

 • Kohanemisperiood võib väikelapses tekitada stressi. Lasteaiastressi sümptomid on pidev nutmine ja õnnetu olek, millega võivad kaasneda unehäired ja isutus.
 • Kohanemise ajal on häiritud lapse organismi üldine vastupanuvõime, ta on nõrgem ja haiguste vastu vastuvõtlikum.
 • Haige laps vajab ravi ja rahu, mida saab talle võimaldada kodus. Haigena kollektiivis viibimine kurnab liigselt lapse organismi.
 • Lasteaias käiva lapse tervislik seisund peab võimaldama tal koos teistega tegevustes osaleda ning ka õues viibida.

Laps ja piirid

 • Laps vajab piire selleks, et teada, mida võib teha ja mida mitte. Piirid ja reeglid loovad väikelapsele turvatunde. Lapse piirideks on vanemate selgitused, keelud ja korraldused.
 • Väikesele lapsele on vanemal väga raske midagi keelata. Hea on, kui tal on juba lasteaeda tulles tuttavad järgmised mõisted: ei tohi, tule siia, ära tee haiget, räägime tasakesi.
 • Täiskasvanu sõbralik konkreetsus otsustes on vajalik nii kodus kui ka mujal.
 • Koostöö piiride küsimuses kodu ja lasteaia vahel on väga oluline.
 • Tähtsad on kehtestatud piiridest kinnipidamine ja täiskasvanute ühesugused nõudmised.

Riietus ja jalanõud lasteaias

 • Laps tunneb end lasteaias hästi mugavates, hooajale vastavates riietes nii toas kui õues mängides.
 • PARIMAD RÕIVAD ON NEED, MIDA LAPS SAAB ISE SELGA PANNA.
 • Riietus toas on kerge ja võimaldab hästi liikuda. Varuge lapsele mugavad ja jalga fikseerivad sisejalatsid, näiteks sandaalid.
 • Lapse kappi palume tuua vahetusriided. Riided võiks olla märgistatud, et vältida lapse asjade kadumist ja segamini minekut.
 • Igal lapsel on isiklik kamm ja soovitavalt ühekordsed taskurätikud.

LAPSE EELDATATAVAD OSKUSED (1,5-2 A LAPS)

Sotsiaalne valmisolek:

 • Jäljendab täiskasvanut
 • Lepib täiskasvanu eemaldumisega
 • Reageerib oma nimele

Füüsiline valmisolek:

 • Sööb ise lusikaga, joob tassist
 • Ei vaja ja ei kasuta lutipudelit ega lutti
 • Võtab sokid jalast
 • Kõnnib täiskasvanu abiga trepist üles-alla
 • Kummardub eset maast üles võtma ja ei kuku
 • Jalutab käekõrval (käruta)

Vaimne valmisolek:

 • Reageerib sõnalisele korraldusele „anna“, „viska“
 • Nimetamisel näitab tuttavaid esemeid
 • Mõistab sõna „ei“
 • Mõistab ja kasutab lühikesi ütlusi.

Sujuv kohanemisaeg hoiab ära lapse emotsionaalse stressi ning vähendab tema haigestumist.

Vastastikune positiivne hoiak ja koostöö lapsevanemate ja personali vahel tagab lapse eeldatava arengu.

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.