Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

Lasteaiast

Lasteaed töötab alates 1971. aastast endises mõisavalitseja majas Põlvamaal Põlva vallas Ahja alevikus, aadressiga Illimari 3.

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist ning töötab EV Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel (nr 4831HTM 02.09.2009), lähtub EV haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, EV ning kohaliku omavalitsuse seadusandlikest õigusaktidest.

Alates 01.09.2019 on lasteaias kaks rühma:

  • Jänkukeste rühm (1,5-3a)
  • Siilikeste rühm (3-7a) aadressil Illimari 3

VÄÄRTUSED

USALDUS – Oleme avatud ja ausad suhtluses, peame kinni kokkulepetest ja tagame konfidentsiaalsuse luues õhkkonna, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja oodatuna. 

HOOLIVUS -  Kuulame ja märkame, suhtume olemas olevasse austusega, nii hoiame elusolendeid ja meid ümbritsevat keskkonda. 

KOOSTÖÖ - Meie kõige olulisem partner on lapse perekond, koostöös toetame lapse arengut parimal võimalikul viisil. Lasteaia personal on üksteist täiendav ja koostöö teiste haridusasutustega rikastab meeskonna teadmisi. 

LOOVUS JA INNOVAATILISUS - Meie õpikeskkond toetab lapse loomulikku uudishimu ja on turvaline uute ideede teostamiseks, mille lahenduseni jõuab laps ise. Oleme avatud uuendustele ja valmis rakendama uusi pedagoogilisi suundi lähtuvalt meie väärtustest. 

TURVALISUS -  Ühiste väärtustega töötamisel loome positiivse ja turvalise kasvukeskkonna nii toas kui õues. Avatud ja hooliv suhtlemine tagab laste ja personali vaimse heaolu. Märgates head pisiasjades, edastame positiivseid sõnumeid ja anname edasiviivat tagasisidet.

AVATUS - Oma tegemistes oleme läbipaistvad ning avatud oskuste ja teadmiste jagamisele.

Tere head lapsevanemad

Lasteaia suvine kollektiivpuhkus on 05.juuli – 01. august. Kollektiivpuhkuse ajal on võimalik kasutada valvelasteaia teenust.

Valvelasteaiad 2021. aasta suveperioodil tööpäeviti kella 7-18 on:
Põlva Lasteaed Pihlapuu 28. juuni – 23. juuli
Põlva Lasteaed Mesimumm 26. juuli – 6. august
Põlva Lasteaed Lepatriinu 9. august – 20. august

Valvelasteaias koha saamiseks tuleb esitada digiallkirjastatud vormikohane avaldus Põlva Lasteaed Pihlapuu õppealajuhatajale (e-kiri: mari-liis@pihlapuu.ee) hiljemalt 15. mail.

Illikukude head kombed

⭐ Rühma tulles pesen käed.

⭐ Olen viisakas ja kasutan sõnu tere, head aega, palun, aitäh.

⭐ Toas kõnnin, jooksen õues.

⭐ Räägin vaikse häälega.

⭐ Mängin sõbralikult.

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.