Menu
+372 5218540

Lasteaiast

Lasteaed töötab alates 1971. aastast endises mõisavalitseja majas Põlvamaal Ahja vallas, aadressiga Illimari 3.

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Ahja valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist ja töötab EV Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel (nr 4831HTM 02.09.2009), lähtub EV haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, EV ning kohaliku omavalitsuse seadusandlikest õigusaktidest.

Alates 01.09.2016 alustas lasteaias tööd Jänkukeste rühm (1,5-3a) ja Siilikeste rühm (4-5a) aadressil Illimari 3 ja Oravakeste rühm (6-7a) koolimaja ruumides.