Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

LISAJUHISED LASTEAEDADELE

INFO 17.03 kell 12.00

LISAJUHISED:

  • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. 
  • Laste vastuvõtmine ja üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
  • Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
  • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
  • Juhime tähelepanu, et soovitame tungivalt lapsi mitte hoida viia riskigruppi kuuluvatele inimestele ja vanavanematele.

Palun teateid ja sõnumeid edastada eelistatult Eliis.ee keskkonna kaudu (või telefoni 7970039 teel).

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.