Illikuku
lasteaed
Lasteaed: +372 797 0039
Direktor: Katrin Peil, +372 521 4614, kaari@polva.ee

Logopeed

Logopeed: Terje Veeber

T ja N kell 10:00 – 11:30

K kell 15-16.30

Millal alustada?

 • Kui 2 a. laps ei saa aru igapäevasest kõnest.
 • Kui 2,5 a laps ei kasuta ühtegi arusaadavat sõna/tema sõnavara pole suurenenud.
 • Kui 3 a. laps räägib pudikeeles ja ei moodusta lauset.
 • Kui 4 – 5 a. lapsel on mõni häälik puudu või vigane.
 • Kui 5 – 6 a. lapsel on raskusi lugemaõppimisega.

Tegevusvaldkonnad

 • Lapse hingamine, hääl, kuulmistähelepanu
 • Artikulatsiooniaparaat
 • Häälikuseade
 • Sõnavara, diktsioon, kõnerütm
 • Jutustamisoskus, grammatika
 • Häälimine, lugemisoskus
 • Lapse üldmotoorika, peenmotoorika, tunnetustegevus

Emmele - issile !

 • Võtke kontakti rühmaõpetajaga, kui leiate, et lapsele on vajalik logopeediline abi.
 • Olge kontaktis logopeediga, saate teavet lapse kõneprobleemide kohta.
 • Motiveerige last koduste harjutuste juures!
 • Võite soovi korral valida endale teise logopeedi.

Illikuku lasteaed

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Põlva valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist.
© Illikuku lasteaed 2020. Kõik õigused kaitstud.